Quản Trị Nhân Sự

Quay lại trang chủ
Kỹ Năng Quản Trị Nhân Sự

Hướng dẫn xác định năng lực

Việc xây dựng khung năng lực (Competency framework) thường được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn. Việc này gồm rất nhiều công đoạn và chuyên môn, các bước