Quản Trị Marketing - Bán Hàng

Quay lại trang chủ
Quản Trị Marketing - Bán Hàng

Email Marketing

Trong bài viết này mình chia sẽ với các bạn một số thủ thuật để thiết lập dữ liệu và quản lý email marketing. Phần này không nói đến nội

Quản Trị Marketing - Bán Hàng

Báo cáo thương mại điện tử 2017

Là một chuyên gia Marketing bạn phải nắm rõ đặc điểm khách hàng, động cơ mua hàng, phương tiện mua hàng, thời gian mua hàng, … Những vấn đề đó