BÀI ĐĂNG

Quay lại trang chủ
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

Điều khoản “Hỗ trợ” bao gồm các quy định về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản 7.1 Nguồn lực Yêu

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 6 HOẠCH ĐỊNH

Các hoạt động lập kế hoạch cho OHSMS được thảo luận trong điều khoản 6, đây là điều khoản thay thế “Hành động phòng ngừa” trong tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 5 – SỰ LÃNH ĐẠO

5.1 Lãnh đạo và cam kết Yêu cầu của tiêu chuẩn Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến OHSMS và thể hiện cam kết

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 4. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

Các yêu cầu từ Chương này đối với việc xác định ngữ cảnh của tổ chức và là điều kiện tiên quyết để xác định phạm vi và thiết kế

ISO 22 000 : 2018

PHỤ LỤC 7 – PHỤ LỤC 12 (END) FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 7: các mầm bệnh do vi khuẩn và vi rút gây ra là mối quan tâm lớn nhất trong chế biến thủy sản – ảnh hưởng đến sức

ISO 22 000 : 2018

APPENDEX 1-:- 6 – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó

ISO 22 000 : 2018

Chương 21: Các mảnh thủy tinh – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 20: Các mảnh kim loại – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 19: CÁC CHẤT GÂY DỊ ỨNG THỰC PHẨM CHỦ YẾU CHƯA CÔNG BỐ VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG ỨNG TRONG THỰC PHẨM – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này trình bày suy nghĩ hiện tại của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 18: các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập sau quá trình thanh trùng và các quá trình nấu chuyên biệt – – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao