ISO 22 000 : 2018

Quay lại trang chủ
ISO 22 000 : 2018

Bản dịch Food code 2022 của FDA

Tài liệu này được dịch từ tài liệu FOOD CODE 2022 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoà kỳ. Tài liệu được dịch dựa trên google translate

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 22 000 : 2018

Ví dụ về phân tích mối nguy an toàn thực phẩm – ISO 22000:2018

Hiện tại, Một số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tuy nhiên bảng phân tích môi nguy sử dụng theo tiêu chuẩn HACCP biên bản 2003 nên chưa

ISO 22 000 : 2018

PHỤ LỤC 7 – PHỤ LỤC 12 (END) FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 7: các mầm bệnh do vi khuẩn và vi rút gây ra là mối quan tâm lớn nhất trong chế biến thủy sản – ảnh hưởng đến sức

ISO 22 000 : 2018

APPENDEX 1-:- 6 – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó

ISO 22 000 : 2018

Chương 21: Các mảnh thủy tinh – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 20: Các mảnh kim loại – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 19: CÁC CHẤT GÂY DỊ ỨNG THỰC PHẨM CHỦ YẾU CHƯA CÔNG BỐ VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG ỨNG TRONG THỰC PHẨM – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này trình bày suy nghĩ hiện tại của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 18: các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập sau quá trình thanh trùng và các quá trình nấu chuyên biệt – – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao