ISO 22 000 : 2018

Quay lại trang chủ
Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

Ví dụ về cách thức xem xét biến đổi khí hậu trong ISO 9001

Xem xét biến đổi khí hậu là một yêu cầu được bổ sung trong điều khoản 4.1 và 4.2 của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

CHIA SẼ KINH NGHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO ISO

Để đọc và hiểu được một tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Uỷ ban tiêu chuẩn ISO là một vấn đề không hề đơn giản đối với người mới

ISO 22 000 : 2018

Sửa đổi ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm sẽ được triển khai vào năm 2024

ISO/TC34/SC17 tại cuộc họp toàn thể lần thứ 13 tại Singapore vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 đã đồng ý triển khai bản sửa đổi ISO 22000. Một nhóm

ISO 22 000 : 2018

Bản dịch Food code 2022 của FDA

Tài liệu này được dịch từ tài liệu FOOD CODE 2022 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoà kỳ. Tài liệu được dịch dựa trên google translate

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 22 000 : 2018

Ví dụ về phân tích mối nguy an toàn thực phẩm – ISO 22000:2018

Hiện tại, Một số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tuy nhiên bảng phân tích môi nguy sử dụng theo tiêu chuẩn HACCP biên bản 2003 nên chưa

ISO 22 000 : 2018

PHỤ LỤC 7 – PHỤ LỤC 12 (END) FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 7: các mầm bệnh do vi khuẩn và vi rút gây ra là mối quan tâm lớn nhất trong chế biến thủy sản – ảnh hưởng đến sức

ISO 22 000 : 2018

APPENDEX 1-:- 6 – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó