ISO 22 000 : 2018

Quay lại trang chủ
ISO 22 000 : 2018

PHỤ LỤC 7 – PHỤ LỤC 12 (END) FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 7: các mầm bệnh do vi khuẩn và vi rút gây ra là mối quan tâm lớn nhất trong chế biến thủy sản – ảnh hưởng đến sức

ISO 22 000 : 2018

APPENDEX 1-:- 6 – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó

ISO 22 000 : 2018

Chương 21: Các mảnh thủy tinh – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 20: Các mảnh kim loại – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 19: CÁC CHẤT GÂY DỊ ỨNG THỰC PHẨM CHỦ YẾU CHƯA CÔNG BỐ VÀ CÁC CHẤT TƯƠNG ỨNG TRONG THỰC PHẨM – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này trình bày suy nghĩ hiện tại của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 18: các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập sau quá trình thanh trùng và các quá trình nấu chuyên biệt – – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 17: Vi khuẩn gây bệnh còn sống sót sau các quá trình nhằm mục đích giữ lại các đặc tính của sản phẩm sống – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cục Quản lý Thực phầm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Điều này không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 16: vi khuẩn gây bệnh còn sống sót sau quá trình nấu hoặc thanh trùng – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

Chương 15: sự hình thành độc tố Staphylococcus aureus trong hỗn hợp bột nhào – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao

ISO 22 000 : 2018

CHAPTER 14: Sự phát triển và hình thành độc tố của vi khuẩn gây bệnh do sấy khô không phù hợp – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

CHƯƠNG 14: Sự phát triển và hình thành độc tố của vi khuẩn gây bệnh do sấy khô không phù hợp Bản hướng dẫn này trình bày các quan điểm