IAF và Uỷ Ban kỹ thuật ISO (TC) thống nhất bổ sung yêu cầu cam kết kiểm soát biến đổi khí hậu vào các tiêu chuẩn hệ thống.

IAF và Uỷ Ban kỹ thuật ISO (TC) thống nhất bổ sung yêu cầu cam kết kiểm soát biến đổi khí hậu vào các tiêu chuẩn hệ thống.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, IAF và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố một thông cáo chung nêu bật việc xuất bản Bản sửa đổi hành động vì khí hậu sắp tới đối với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới và hiện có.

Hai tuyên bố mới đang được bổ sung vào một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý hiện có và sẽ được đưa vào tất cả các tiêu chuẩn mới đang được xây dựng/sửa đổi, nhằm giải quyết nhu cầu xem xét tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng đạt được kết quả dự kiến của công tác quản lý. hệ thống. Những thay đổi ban đầu được đưa ra dưới dạng Bản sửa đổi đối với các tiêu chuẩn đã được công bố này.
Ủy ban Kỹ thuật IAF (TC) đã công bố phản hồi về những thay đổi này như một quyết định chính thức, nhằm làm rõ tác động của Bản sửa đổi đối với các tổ chức công nhận, tổ chức chứng nhận và tổ chức được chứng nhận.

Bản tóm tắt như sau:
Quyết định cuối cùng của IAF sau 30 ngày tham vấn
Bổ sung ghi chú về Biến đổi Khí hậu vào Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý

Giới thiệu

IAF và ISO đã xuất bản một thông cáo chung, nêu bật những thay đổi đang được thực hiện đối với một số tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý, dưới dạng văn bản bổ sung nêu bật tầm quan trọng của Biến đổi khí hậu như một sự cân nhắc trong bối cảnh tổ chức đối với hệ thống quản lý liên quan. Như thông cáo chung giải thích, những thay đổi này được đưa ra nhằm đáp lại Tuyên bố Luân Đôn về Hành động Khí hậu.
Mục đích của thông tin liên lạc này của IAF, trả lời Tài liệu của Ủy ban Kỹ thuật IAF được đưa ra tại Montreal 2023, là để làm rõ những kỳ vọng đối với hệ thống quản lý của các Tổ chức được chứng nhận, Cơ quan chứng nhận và Cơ quan công nhận, lưu ý rằng, như đã nêu trong thông cáo chung:
“Mục đích chung của các yêu cầu đối với khoản 4.1 và 4.2 vẫn không thay đổi; các điều khoản này đã bao gồm nhu cầu tổ chức xem xét tất cả các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hệ thống quản lý của họ; những phần bổ sung mới này đảm bảo rằng Biến đổi Khí hậu được xem xét trong hệ thống quản lý và đó là một yếu tố bên ngoài đủ quan trọng để cộng đồng của chúng tôi yêu cầu các tổ chức xem xét vấn đề này ngay bây giờ.”
Do tuyên bố trên lưu ý rằng mục đích chung của các yêu cầu vẫn không thay đổi và với sự thay đổi này được coi là một sự làm rõ chứ không phải là một yêu cầu mới, nên có thể coi rằng một chương trình chuyển đổi đầy đủ là không cần thiết trong trường hợp này, tuy nhiên, hướng dẫn dưới đây cần được xem xét.

Kỳ vọng vào các tổ chức được chứng nhận
Các tổ chức được chứng nhận phải đảm bảo rằng họ đã xem xét các khía cạnh và rủi ro về Biến đổi Khí hậu trong quá trình phát triển, duy trì và tính hiệu quả của (các) hệ thống quản lý của chính mình.
Biến đổi khí hậu, cùng với các vấn đề khác, cần được xác định là có liên quan hay không và nếu có thì phải xem xét trong quá trình đánh giá rủi ro, trong phạm vi tiêu chuẩn của hệ thống quản lý. Khi một tổ chức vận hành nhiều hệ thống quản lý (ví dụ Quản lý chất lượng và Quản lý an toàn và sức khỏe), thì tổ chức đó phải đảm bảo rằng Biến đổi khí hậu, nếu được xác định là có liên quan, sẽ được xem xét trong phạm vi của từng tiêu chuẩn hệ thống quản lý.
Cần lưu ý rằng một số khía cạnh và rủi ro về biến đổi khí hậu có thể có tính chất chung, độc lập với phạm vi hệ thống quản lý hiện hành hoặc ngành (ví dụ: khi liên quan đến việc tuân thủ quy định hoặc khả năng thích ứng trong hoạt động và khả năng phục hồi của tổ chức), trong khi những khía cạnh khác sẽ được chỉ mục cụ thể cho các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý, đối với các ngành cụ thể (ví dụ: sản xuất năng lượng, nông nghiệp và thủy sản) và các đặc điểm của tổ chức (ví dụ: vị trí địa lý, tính chất của chuỗi cung ứng hoặc tính năng động của lực lượng lao động).
Kỳ vọng vào các tổ chức chứng nhận
Tổ chức Chứng nhận phải đảm bảo rằng tất cả các vấn đề nội bộ và bên ngoài đã được tổ chức xác định là có liên quan hay không và nếu có thì phải được xem xét trong quá trình phát triển và tính hiệu quả của (các) hệ thống quản lý, như yêu cầu của khoản 4.1 và 4.2.
Với những bổ sung mới về Biến đổi Khí hậu, các Cơ quan Chứng nhận dự kiến sẽ đảm bảo rằng Biến đổi Khí hậu đã được xem xét và nếu được xác định là một vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý của mình, thì sẽ được đưa vào mọi mục tiêu và hoạt động giảm thiểu của tổ chức, nếu được yêu cầu. Nếu tổ chức coi đó không phải là vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý của mình thì CB phải đảm bảo tính hiệu quả của quá trình của tổ chức để đưa ra quyết định này và triển khai các hành động liên quan, khi có thể.
Kỳ vọng vào các Cơ quan Chứng nhận
Các Cơ quan Công nhận, như một phần của chu trình công nhận đang diễn ra, phải đảm bảo rằng các Cơ quan Chứng nhận xác nhận rằng các khách hàng được chứng nhận về hệ thống quản lý của họ đã xem xét các khía cạnh Biến đổi Khí hậu cùng với các khía cạnh khác của điều 4.1 và 4.2.

Thời gian

Bản sửa đổi dự kiến sẽ được công bố cho các tiêu chuẩn vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Như đã lưu ý ở trên, các vấn đề liên quan đến Biến đổi Khí hậu ảnh hưởng đến bối cảnh của (các) hệ thống quản lý của tổ chức thường đã được các tổ chức xem xét.

Do đó, khi công bố, tổ chức chứng nhận nên đưa văn bản mới vào quá trình đánh giá tổ chức và bối cảnh của tổ chức. Như với thông lệ thông thường, khi một tổ chức được chứng nhận không thể chứng minh rằng tất cả các vấn đề bên ngoài và nội bộ đã được xác định là có liên quan, bao gồm cả Biến đổi Khí hậu, đã được xem xét thì cần đưa ra một phát hiện phù hợp.

Các tiêu chuẩn MS sẽ trải qua quá trình sửa đổi ISO, tuy nhiên không cần phải cấp chứng chỉ sửa đổi vì:

– Năm công bố của mỗi tiêu chuẩn MS (management system) sẽ không thay đổi.
– Không có thay đổi về phạm vi áp dụng đối với MS được chứng nhận.
– Không có tác động đáng kể đến hiệu quả của MS được chứng nhận.
– Phương pháp và hành động mà các tổ chức được chứng nhận cuối cùng sẽ áp dụng, do yêu cầu mới, sẽ giống với các phương pháp và hành động mà họ sẽ áp dụng trong trường hợp có những thay đổi trong tương lai đối với bất kỳ vấn đề bối cảnh nào khác mà họ đã giải quyết trong phạm vi của MS.

Nguồn: https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communique/

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.