Archive

Quay lại trang chủ
Chưa được phân loại Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – 5.1 LÃNH ĐẠO VÀ SỰ CAM KẾT

LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HIỆU LỰC CỦA EMS  Tiêu chuẩn yêu cầu Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối

BÀI ĐĂNG Tin Tức

Thông báo về việc Lập diễn đàn ISO

Kính gửi: Quý đọc giả Để tiện cho quý đọc giả theo dõi những bài viết mới, ban quản trị website www.quantri24h.com thiết lập Fanpage “DIỄN ĐÀN ISO” trên Facebook,

ISO 14001:2015

BỐI CẢNH TỔ CHỨC – ISO 14001 : 2015

4.1 – Hiểu bối cảnh tổ chức: Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích

Quản Trị Chiến Lược

SỨ MỆNH CÔNG TY

THIẾT LẬP SỨ MỆNH CÔNG TY Sứ mệnh là bản tuyên bố của tổ chức ra cộng đồng về lý do tồn tại của một tổ chức. Sứ mệnh trả

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 9001:2015 Quản Trị Chiến Lược

PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT – ISO 9001:2015

CÁCH THIẾT LẬP MA TRẬN SWOT  Ba yếu tố cấu tạo nên Ma trận SWOT, một là Ma trận các yếu tố bên trong (IF), hai là Ma trận các

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

10. CẢI TIẾN – ISO 9001:2015

 KHÁI QUÁT -10.1   TỔ CHỨC PHẢI XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN CƠ HỘI ĐỂ CẢI TIẾN (10.1)  Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải xác định và lựa chọn

Chưa được phân loại Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ DÙNG TRONG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sử dụng từ ngữ ngắn gọn, do đó đôi khi chúng ta không hiểu hết từ đó có nghĩa là gì. Trong bài viết này