Archive

Quay lại trang chủ
Kỹ Năng

KỸ THUẬT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO TOYOTA

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Vấn đề là sự sai biệt giữa trạng thái lý tưởng và trạng thái thực tế mà chưa rõ nguyên nhân hoặc chưa biết

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

8.5.2 NHẬN BIẾT VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – ISO 9001:2015

TỔ CHỨC PHẢI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THÍCH HỢP ĐỂ NHẬN BIẾT KẾT QUẢ ĐẦU RA (8.5.2)  Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải sử dụng các phương tiện thích

Quản Trị Marketing - Bán Hàng

Email Marketing

Trong bài viết này mình chia sẽ với các bạn một số thủ thuật để thiết lập dữ liệu và quản lý email marketing. Phần này không nói đến nội

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

8.5.1 KIỂM SOÁT SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ – ISO 9001:2015

TỔ CHỨC PHẢI THỰC HIỆN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG ĐIỀU KIỆM KIỂM SOÁT  Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải thực hiện sản xuất và cung

Năng Suất - Chất Lượng

5 S LÀ GÌ? LÀM SAO THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 5S

5S CÔNG CỤ CẢI TIẾN HIỆU QUẢ 5S ngày này là một thuật ngữ quen thuộc đối với chúng ta, thuật ngữ này là tên một công cụ cải tiến

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

8.4.1 KIỂM SOÁT CÁC QUÁ TRÌNH, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC BÊN NGOÀI CUNG CẤP – ISO 9001:2015

8.4.1 KHÁI QUÁT  ĐẢM BẢO CÁC NHÀ THẦU PHỤ BÊN NGOÀI CUNG CẤP CÁC QUÁ TRÌNH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHÙ HỢP Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức phải

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

8.2 YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ – ISO 9001:2015

8.2.1 TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI KHÁCH HÀNG  CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ Tiêu chuẩn yêu cầu Trao đổi thông tin với khách hàng

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

8.1 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VẬN HÀNH – ISO 9001:2015

HOẠCH ĐỊNH, ÁP DỤNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC QUÁ TRÌNH CẦN THIẾT   Tiêu chuẩn yêu cầu Tổ chức cần hoạch định, áp dụng và kiểm soát các quá trình

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 9001:2015

7.5 THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN – ISO 9001:2015

7.5.1. KHÁI QUÁT  THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức phải bao gồm: thông

Năng Suất - Chất Lượng

Đo lường năng suất lao động khối văn phòng

ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG  Hiện tại, năng suất lao động của Việt Nam đang thấp so với các nước trong khu vực, năng suất lao