Thiết bị - Hiệu chuẩn

Quay lại trang chủ
Thiết bị - Hiệu chuẩn

ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU CHUẨN HAY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM BAO GÓI

1. CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN Trong bài viết kiến thức về hiệu chuẩn – kiểm định thiết bị đo lường (link: https://quantri24h.vn/quan-ly-thiet-bi-theo-doi-va-do-luong-hieu-chuan-kiem-dinh-thiet-bi/) tôi đã giới thiệu về sử dụng

Thiết bị - Hiệu chuẩn

THỜI GIAN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ THEO ARL 07

Tải tài liệu theo link: http://www.boa.gov.vn/sites/default/files/arl_07._calibration_measurement_supplementary_requirement._02.01.2020.pdf  

Chưa được phân loại Thiết bị - Hiệu chuẩn

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NỒI HẤP TIỆT TRÙNG I. NGUYÊN TẮC: Thực hiện quá trình hấp tiệt trùng dung dịch vi khuẩn đã tăng sinh đến nồng độ

Thiết bị - Hiệu chuẩn

Quy trình hiệu chuẩn Tỷ trọng kế

ĐLVN 293 : 2016 Tỷ trọng kế chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn Standard hydrometer – Calibration procedure   Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định

Thiết bị - Hiệu chuẩn

Phương tiện đo pH – Quy trình kiểm định (Hiệu Chuẩn)

Hiện tại chưa có văn bản ĐLVN hướng dẫn hiệu chuẩn pH kế, về phương pháp thì quá trình kiểm định và hiệu chuẩn pH kế là tương đối giống nhau,

Thiết bị - Hiệu chuẩn

ĐLVN 30: 2009 CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Hiệu chuẩn)

Hiện tại chưa có văn bản ĐLVN hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị cân đồng hồ, về phương pháp thì quá trình kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị cân

Chưa được phân loại Thiết bị - Hiệu chuẩn

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN THƯỚC CUỘN CHUẨN

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN THƯỚC CUỘN CHUẨN  – ĐLVN 266 : 2015 1 Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cho các

Chưa được phân loại Thiết bị - Hiệu chuẩn

Nhiệt kế thuỷ tinh – thủy ngân chuẩn Quy trình hiệu chuẩn

ĐLVN 303 : 2016 Nhiệt kế thuỷ tinh – thủy ngân chuẩn Quy trình hiệu chuẩn Phần I. Hiệu chuẩn nhiệt kế theo Quy trình hiệu chuẩn 1 Phạm vi