Archive

Quay lại trang chủ
Tin Tức

Chúc Mừng Năm Mới

Kính gửi Quý đọc giả Thế là năm 2019 sắp kết thúc, ngày mai chúng ta lại đón năm mới 2020 với những thành công và cơ hội mới đang

ISO 9001:2015

HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ THEO HTQLCL ISO 9001:2015

HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ THEO HTQLCL ISO 9001:2015 I. Lời nói đầu: Bảo trì là hoạt động duy trì cơ sở

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – Điều khoản 8.5.1.1 và 8.5.1.2 Đặc tính nguyên liệu

8.5.1.1 Yêu cầu chung THU THẬP THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN Tiêu chuẩn yêu cầu: Để tiến hành phân tích mối nguy, đầu tiên, nhóm an toàn thực phẩm phải

Chưa được phân loại Thiết bị - Hiệu chuẩn

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NỒI HẤP TIỆT TRÙNG I. NGUYÊN TẮC: Thực hiện quá trình hấp tiệt trùng dung dịch vi khuẩn đã tăng sinh đến nồng độ

Thiết bị - Hiệu chuẩn

Quy trình hiệu chuẩn Tỷ trọng kế

ĐLVN 293 : 2016 Tỷ trọng kế chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn Standard hydrometer – Calibration procedure   Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định

Thiết bị - Hiệu chuẩn

Phương tiện đo pH – Quy trình kiểm định (Hiệu Chuẩn)

Hiện tại chưa có văn bản ĐLVN hướng dẫn hiệu chuẩn pH kế, về phương pháp thì quá trình kiểm định và hiệu chuẩn pH kế là tương đối giống nhau,

Thiết bị - Hiệu chuẩn

ĐLVN 30: 2009 CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH (Hiệu chuẩn)

Hiện tại chưa có văn bản ĐLVN hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị cân đồng hồ, về phương pháp thì quá trình kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị cân

Chưa được phân loại Thiết bị - Hiệu chuẩn

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN THƯỚC CUỘN CHUẨN

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN THƯỚC CUỘN CHUẨN  – ĐLVN 266 : 2015 1 Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cho các

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – điều khoản 8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC PHẢI BAO GỒM TỪ NGUYÊN LIỆU ĐẾN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CUỐI CÙNG Tiêu chuẩn yêu cầu: Hệ thống truy xuất nguồn

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 điều khoản – 8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp

LÃNH ĐẠO CAO NHẤT PHẢI ĐẢM BẢO SẴN SÀNG CÁC THỦ TỤC ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP. Tiêu chuẩn yêu cầu: Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo