THÔNG BÁO
Trân trọng giới thiệu cùng các anh chị 2 quyển sách hướng dẫn áp dụng ISO 9000:2015 và ISO 22000:2018:
ISO 9001:2015 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng, giá sách: 290 k (đã bao gồm phí vận chuyển.
Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm theo ISO 22000:2018, giá 400 k bao gồm phí vận chuyển.
Anh chị có nhu cầu đặt sách theo link sau:
Có thể là hình ảnh về văn bản
Trân trọng!
Hoàng Em

Doanh nhân và triết lý kinh doanh

Xem Thêm

Kính gửi các anh/chị Hiện tại sách ISO 22000:2018 đã hoàn thiện và gửi đi phản biện khoản tháng 6

Hệ thống quán lý theo ISO

Tin tức

Xem Thêm

Kính gửi các anh/chị Hiện tại sách ISO 22000:2018 đã hoàn thiện và gửi đi phản biện khoản tháng 6