THÔNG BÁO
Trân trọng giới thiệu cùng các anh chị 3 quyển sách của tác giả Nguyễn Hoàng Em (Hoàng Em Đồng Tháp):
1. ISO 9001:2015 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng, giá sách: 290 k (đã bao gồm phí vận chuyển), link:
2. Hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm theo ISO 22000:2018, giá 390 k bao gồm phí vận chuyển. Link ISO 22000: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf7eDzDx4s…/viewform…
Trân trọng!
Hoàng Em

Doanh nhân và triết lý kinh doanh

Xem Thêm

Kính gửi các anh/chị Hiện tại sách ISO 22000:2018 đã hoàn thiện và gửi đi phản biện khoản tháng 6

Hệ thống quán lý theo ISO

Tin tức

Xem Thêm

Kính gửi các anh/chị Hiện tại sách ISO 22000:2018 đã hoàn thiện và gửi đi phản biện khoản tháng 6