Sách “Sổ tay hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý”

Sách “Sổ tay hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý”

Sách “Sổ tay hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý” trình bày đầy đủ về các vấn đề cẩn thiết để tổ chức một cuộc đánh giá hiệu lực và thành công. Nội dung chính của sách như sau:

Lời mở đầu ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các từ viết tắt………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục lục …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phần I: Xây dựng chương trình đánh giá

Chương 1: Các thuật ngữ trong đánh giá………………………………………………………………………….

Chương 2: Các nguyên tắc đánh giá……………………………………………………………………………………

Chương 3: Xác định phạm vi đánh giá……………………………………………………………………………….

Chương 4: Xây dựng chương trình đánh giá…………………………………………………………………..

Chương 5: Lựa chọn chuyên gia đánh giá ……………………………………………………………………….

Chương 6:  Các loại hình đánh giá ……………………………………………………………………………………..

Chương 7:  Xây dựng kế hoạch đánh giá…………………………………………………………………………..

Chương 8:  Chuẩn bị  trước đánh giá ………………………………………………………………………………..

Chương 9:  Họp khai mạc ………………………………………………………………………………………………………

Chương 10: Thực hiện đánh giá ………………………………………………………………………………………….

Chương 11: Kết thúc đánh giá ……………………………………………………………………………………………..

Chương 12: Hoạt động đánh giá …………………………………………………………………………………………

Chương 13:  Đánh giá dưới sự chứng kiến …………………………………………………………………..

Chương 14:  Khoá học đánh giá viên trưởng – Lead Auditor

Để đăng ký sách, độc giả vui lòng đăng ký theo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWC4-vUmx9qRTJHjqy-_3BLi95QYUb8Kz1no7wADlvFV24A/viewform?fbclid=IwAR1TSaTXBUxcbToOZL2GODsJXXpj-0LW8ZKciIpVj-i-MUsSprvVmrprB7g

 

Trân trọng!

Hoàng Em Đồng Tháp

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.