Chương 21: Các mảnh thủy tinh – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Chương 21: Các mảnh thủy tinh – FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

Hướng dẫn này thể hiện quan điểm hiện tại của Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) về chủ đề này. Nó không tạo ra hoặc trao bất kì quyền nào cho bất kì người nào và không hoạt động để ràng buộc FDA hoặc cộng đồng. Bạn có thể sử dụng 1 cách tiếp cận thay thế khác nếu cách tiếp cận đó phù hợp với các yêu cầu của các quy chế và quy định hiện hành. Nếu bạn muốn thảo luận về cách tiếp cận thay thế, liên hệ với nhân viên FDA chịu trách nhiệm thực hiện hướng dẫn này. Nếu bạn không thể xác định được nhân viên FDA thích hợp, hãy gọi vào số điện thoại được liệt kê trên trang tiêu đề của hướng dẫn này.

HIỂU VỀ MỐI NGUY TIỀM ẨN

Tiêu thụ các mảnh thủy tinh có thể gây ra các tổn thương cho người tiêu dùng. Những tổn thương này có thể bao gồm tổn thương về răng, rách miệng hoặc cổ họng, rách hoặc thủng ruột. Hội đồng đánh giá nguy cơ về sức khỏe của FDA đã hỗ trợ hành động theo quy định đối với các sản phẩm có lẫn các mảnh thủy tinh có chiều dài từ 0.3 inch (7 mm) đến 1 inch (25 mm). Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm liên bang (Đạo luật FFD&C) cấm các tiểu bang buôn bán các sản phẩm bị tạp nhiễm (21 U.S.C. 331). Theo Đạo luật FFD&C, thực phẩm có chứa dị vật được coi là tạp nhiễm (21 U.S.C 342). Xem “Hướng dẫn chính sách tuân thủ” của FDA, phần 555.425. Ngoài ra, các dị vật dưới 0.3 inch (7 mm) có thể gây tổn thương hoặc thương tích nghiêm trọng cho những người thuộc nhóm nguy cơ đặc biệt, chẳng hạn như trẻ sơ sinh, bệnh nhân phẫu thuật, và người cao tuổi.

Việc sản phẩm bị lẫn các mảnh thủy tinh có thể xảy ra bất cứ khi nào quá trình xử lí co liên quan đến các vật chứa thủy tinh. Các phương pháp xử lí và đóng gói thông thường, đặc biệt là các phương pháp sử dụng máy móc, có thể gây ra vỡ. Hầu hết các sản phẩm được đóng gói trong trong chai lọ thủy tinh được người tiêu dùng sử dụng với mức độ xử lí tối thiểu nên ít có cơ hội phát hiện ra thủy tinh bị lẫn vào.

Mục đích của chương này chỉ đề cập đến mối nguy các mảnh thủy tinh do sử dụng đồ đựng bằng thủy tinh. Các mảnh thủy tinh có nguồn gốc từ các nguồn như đèn chiếu sáng trên cao phải được giải quyết nếu có thể áp dụng trong chương trình vệ sinh tiên quyết. Quy định về quy trình nhập khẩu và chế biến cá và các sản phẩm thủy sản an toàn và vệ sinh, 21 CFR 123 (được gọi là quy định HACCP trong tài liệu hướng dẫn này), yêu cầu 1 chương trình như vậy.

Kiểm soát các mảnh thủy tinh

Khi đã bị lẫn vào vật chứa sản phẩm, mối nguy về các mảnh thủy tinh có thể được kiểm soát bằng cách (một) loại bỏ các mảnh vỡ bằng cách làm sạch vật chứa trước khi chiết rót hoặc (hai) phát hiện các mảnh vỡ bằng cách kiểm tra trực quan trước hoặc sau chiết rót. vật chứa thủy tinh có thể được làm sạch bằng nước hoặc khí nén và đảo ngược vật chứa trong hoặc sau khi làm sạch để giúp loại bỏ các mảnh vỡ thủy tinh. Biện pháp này có thể chỉ phù hợp với các quy trình không sử dụng hệ thống chiết rót tự động bao gồm băng tải vận chuyển các vật chứa đã được chiết rót hoặc máy đóng nắp, bởi vì thiết bị này có thể làm vỡ vật chứa thủy tinh sau khi làm sạch.

Hiệu quả của việc kiểm tra trực quan phụ thuộc vào bản chất của sản phẩm và quy trình. Trong hầu hết các sản phẩm thủy sản, biện pháp này cũng có thể chỉ phù hợp với các quy trình không sử dụng băng tải tự động vận chuyển các vật chứa đã được chiết rót hoặc máy đóng nắp, bởi vì kiểm tra trực quan sau khi các vật chứa thủy tinh đã được chiết rót là không thực tế. Tuy nhiên, đối với các chất lỏng trong suốt (ví dụ, 1 số nước sốt cá), có thể sử dụng phương pháp soi để kiểm tra trực quan tất cả các vật chứa đã được chiết rót. Soi là quá trình kiểm tra trực quan trong đó vật chứa được chiếu sáng từ phía sau.

Ngoài ra, mối nguy về các mảnh thủy tinh có thể được kiểm soát bằng cách kiểm tra định kì các khu vực chế biến và thiết bị xem thủy tinh có bị vỡ hay không. Biện pháp này không thể ngăn ngừa việc thủy tinh lẫn vào sản phẩm, nhưng nó cho phép bạn cô lập được các sản phẩm có thể đã bị nhiễm thủy tinh.

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY TIỀM ẨN LÀ ĐÁNG KỂ

Hướng dẫn sau đây nhằm giúp bạn xác định xem liệu thủy tinh có phải là mối nguy đáng kể trong bước xử lí hay không:

  1. Có khả năng hợp lí rằng các mảnh thủy tinh sẽ lẫn vào sản phẩm tại bước xử lí này (chúng lẫn từ nguyên liệu thô hoặc từ quá trình chế biến) hay không ?

 Ví dụ, trong các trường hợp thông thường, có khả năng hợp lí là các mảnh thủy tinh sẽ xâm nhập vào quá trình trong quá trình sản xuất bất kì sản phẩm nào sử dụng vật chứa là thủy tinh. Sau đây là những khu vực cần quan tấm đối với vật chứa thủy tinh:

– tiếp nhận vật chứa thủy tinh

– bảo quản vật chứa thủy tinh, trong trường hợp di chuyển bằng máy móc

– làm sạch vật chứa thủy tinh bằng máy móc

– dây chuyền vận chuyển vật chứa thủy tinh

– chiết rót vật chứa thủy tinh

– đóng nắp vật chứa thủy tinh bằng máy móc

– thanh trùng sản phẩm trong vật chứa thủy tinh

  1. Có thể loại bỏ hoặc giảm nguy cơ lẫn thủy tinh đến mức có thể chấp nhận được ở bước xử lí này hay không ?

Các mảnh thủy tinh lẫn vào sản phẩm cũng nên được coi như là 1 mối nguy đáng kể tại bất kì bước chế biến nào mà 1 biện pháp phòng ngừa được hoặc có thể được sử dụng để loại bỏ mối nguy (hoặc làm giảm khả năng xảy ra xuống mức có thể chấp nhận được) nếu nó có khả năng xảy ra 1 cách hợp lí. Các biện pháp phòng ngừa có thể bao gồm:

– kiểm tra trực quan các vật chứa thủy tinh rỗng

– làm sạch (bằng nước hoặc khí nén) và đảo ngược các vật chứa thủy tinh

– định kì giám sát dây chuyền sản xuất để tìm bằng chứng về việc thủy tinh bị vỡ

– kiểm tra trực quan các vật chứa thủy tinh chứa sản phẩm thủy sản dạng lỏng trong suốt

Mục đích sử dụng

Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên giả định rằng sản phẩm sẽ được tiêu thụ theo cách không loại bỏ bất kì mảnh thủy tinh nào có thể xâm nhập vào sản phẩm từ trong quá trình.

XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN

Hướng dẫn sau đây nhằm giúp bạn xác định xem liệu 1 bước chế biến có phải là điểm soát tới hạn (CCP) đối với mối nguy về các mảnh thủy tinh hay không.

  1. Liệu các vật chứa sẽ được kiểm tra trực quan để phát hiện các mảnh thủy tinh hoặc được làm sạch (bằng nước hoặc khí nén) và đảo ngược, vào hoặc sau bước cuối cùng mà thủy tinh được xác định là 1 mối nguy đáng kể hay không ?

A, Nếu đúng như vậy, bạn nên xác định khâu kiểm tra trực quan hoặc làm sạch cuối cùng là CCP. Ví dụ, bạn nên kiểm tra trực quan các vật chứa thủy tinh xem có bị vỡ hoặc có được làm sạch và đảo ngược sau các bước xử lí có khả năng hợp lí sẽ bị vỡ hay không

Trong hầu hết các sản phẩm thủy sản, biện pháp này cũng có thể chỉ phù hợp với các quy trình không sử dụng băng tải tự động vận chuyển các vật chứa đã được chiết rót hoặc máy đóng nắp. Tuy nhiên, đối với các chất lỏng trong suốt, có thể sử dụng phương pháp soi để kiểm tra trực quan tất cả các vật chứa đã được chiết rót. Trong trường hợp này, bước soi sẽ được thiết lập thành CCP

Ví dụ:

Một nhà chế biến trứng cá muối đóng gói thủ công vào lọ thủy tinh đã xác định các bước tiếp nhận và bảo quản các lọ thủy tinh là các bước có khả năng hợp lí làm thủy tinh bị nhiễm vào quá trình. Nhà chế biến nên kiểm tra trực quan  mỗi lọ trước khi đưa các lọ thủy tinh vào quá trình chiết rót. Nhà chế biến cũng nên thu thập các mẫu đại diện của các lọ thủy tinh đã được kiểm tra vào lúc bắt đầu sản xuất, mỗi 4 giờ/ lần trong quá trình sản xuất, khi kết thúc quá trình sản xuất và sau bất kì lần máy bị kẹt nào. Nhà chế biến nên xác định khâu kiểm tra trực quan vật chứa là CCP đối với mối nguy này.

 Ví dụ:

Nhà chế biến khác đóng gói trứng cá muối thủ công đã xác định các bước tiếp nhận và bảo quản vật chứa thủy tinh là các bước có khả năng hợp lí làm thủy tinh bị nhiễm vào quá trình. Ngay trước khi chiết trứng vào lọ, các lọ thủy tinh rỗng được đảo ngược và làm sạch bằng khí nén đã được lọc khí. Nhà chế biến cũng nên thu thập các mẫu đại diện của các lọ thủy tinh đã được kiểm tra vào lúc bắt đầu sản xuất, mỗi 4 giờ/ lần trong quá trình sản xuất, khi kết thúc quá trình sản xuất và sau bất kì lần máy bị kẹt nào. Nhà chế biến nên xác định bước làm sạch vào đảo lọ là các CCP đối với mối nguy này.

 

Ví dụ:

Nhà chế biến nước mắm trong suốt đóng chai đã xác định bước tiếp nhận và bảo quản chai thủy tinh, dây chuyền băng tải vận chuyển, chiết rót, và đóng nắp cơ học, là các bước có khả năng hợp lí làm thủy tinh bị nhiễm vào quá trình. Nhà chế biến phải kiểm tra trực quan từng chai đã được chiết rót và đóng nắp để phát hiện các mảnh thủy tinh có thể nhìn thấy bằng cách soi. Nhà chế biến cũng nên thu thập các mẫu đại diện của các lọ thủy tinh đã được kiểm tra vào lúc bắt đầu sản xuất, mỗi 4 giờ/ lần trong quá trình sản xuất, khi kết thúc quá trình sản xuất và sau bất kì lần máy bị kẹt nào. Nhà chế biến nên xác định bước soi chai thành phẩm là CCP đối với mối nguy này.

Cách tiếp cận kiểm soát này là một chiến lược kiểm soát được đề cập trong chương này là “Ví dụ chiến lược kiểm soát một – Làm sạch hoặc kiểm tra trực quan các vật chứa”

Bạn nên nhận thức được nếu thiết lập các CCP ở khâu cuối hoặc gần cuối mà không phải ở khâu thủy tinh có thể lẫn vào trong quá trình chế biến, bạn có thể phải đầu tư nhiều nhân công, vật liệu vào sản phẩm hơn trước khi sự cố được phát hiện hoặc ngăn chặn

B, Nếu các vật chứa không được kiểm tra trực quan hoặc làm sạch và đảo ngược vào hoặc sau bước cuối cùng, bạn nên định kì kiểm tra các khu vực sản xuất và thiết bị xem có thủy tinh bị vỡ ở mỗi bước xử lí hay không, tại khâu mà thủy tinh được xem là một mối nguy đáng kể. Trong trường hợp này, các bước xử lí đó phải là CCP. Thông thường, không cần thiết phải xác định các bước này là CCP, ngoài việc xác định bước kiểm tra hoặc làm sạch cuối cùng là CCP.

Ví dụ:

Nhà chế biến dịch ngao đóng chai đã xác định bước tiếp nhận và bảo quản chai thủy tinh, dây chuyền băng tải vận chuyển, chiết rót, và đóng nắp cơ học, là các bước có khả năng hợp lí làm thủy tinh bị nhiễm vào quá trình. Nhà chế biến phải kiểm tra trực quan tất cả các khu vực chế biến để tìm kính vỡ khi bắt đầu sản xuất và cứ 4 giờ/ lần trong quá trình vận hành. Nếu quan sát thấy kính vỡ, dây chuyền phải ngưng sản xuất, loại bỏ kính vỡ và các sản phẩm đã đi qua khu vực đó kể từ lần kiểm tra cuối cùng được giữ để lọc lại hoặc tiêu hủy. Nhà chế biến phải xác định các bước tiếp nhận và bảo quản chai thủy tinh, dây chuyền băng tải vận chuyển, chiết rót, và đóng nắp cơ học, là các CCP đối với mối nguy này.

Cách tiếp cận kiểm soát này là một chiến lược kiểm soát được đề cập trong chương này là “Ví dụ chiến lược kiểm soát hai – Kiểm tra thiết bị”

PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT

Hướng dẫn sau đây nêu ra hai ví dụ về chiến lược kiểm soát các mảnh thủy tinh. Bạn có thể chọn chiến lược kiểm soát khác với chiến lược được đề xuất, miễn là nó tuân thủ các yêu cầu của luật và quy định an toàn thực phẩm hiện hành. Sau đây là ví dụ về các chiến lược kiểm soát trong chương này:

CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO NHÀ CHẾ BIẾN ĐẦU TIÊN CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO NHÀ CHẾ BIẾN TIẾP THEO
Làm sạch hoặc kiểm tra trực quan vật chứa
Kiểm tra thiết bị

CONTROL STRATEGY EXAMPLE MỘT – LÀM SẠCH HOẶC KIỂM TRA TRỰC QUAN CÁC VẬT CHỨA

Thiết lập các giới hạn tới hạn

– tất cả các vật chứa đều phải qua hệ thống thiết bị kiểm tra hoặc làm sạch đang hoạt động

Không có mảnh thủy tinh nào được phát hiện trong vật chứa đi qua thiết bị kiểm tra hoặc làm sạch vật chứa thủy tinh

Thiết lập các quy trình giám sát

Giám sát cái gì ?

sự hiện diện của hệ thống thiết bị làm sạch hoặc kiểm tra vật chứa thủy tinh

– các vật chứa thủy tinh đã được làm sạch và kiểm tra để kiểm tra sự hiện diện của các mảnh thủy tinh

Giám sát như thế nào ?

– kiểm tra trực quan sự hiện diện của thiết bị và nhân công để làm sạch và kiểm tra vật chứa thủy tinh

Kiểm tra trực quan mẫu đại diện của vật chứa thủy tinh sau khi được làm sạch và kiểm tra

 

Tần suất giám sát như thế nào ?

Kiểm tra xem quy trình làm sạch hoặc kiểm tra vật chứa thủy tinh có được thực hiện và hoạt động mỗi khi bắt đầu sản xuất và mỗi khi đổi ca làm việc hay không

Kiểm tra một mẫu đại diện của vật chứa thủy tinh sau khi được làm sạch hoặc kiểm tra hằng ngày, khi bắt đầu sản xuất, mỗi 4 giờ/ lần, khi ngừng sản xuất và sau bất kì sự cố nào

Ai giám sát ?

Bất kì người nào có hiểu biết về bản chất của các biện pháp kiểm soát.

Thiết lập các quy trình hành động khắc phục

Thực hiện các hành động khắc phục sau đây đối với các sản phẩm đã xảy ra sai lệch về giới hạn tới hạn:

– giữ và đánh giá tất cả các sản phẩm được sản xuất từ lúc biện pháp kiểm soát được xác nhận lần cuối cùng là hoạt động đúng chức năng;

– tiêu hủy tất cả các sản phẩm được sản xuất từ lúc biện pháp kiểm soát được xác nhận lần cuối cùng là hoạt động đúng chức năng;

– chuyển tất cả các sản phẩm được sản xuất từ lúc biện pháp kiểm soát được xác nhận lần cuối cùng là hoạt động đúng chức năng sang mục đích sử dụng phi thực phẩm

– làm lại tất cả các sản phẩm được sản xuất từ lúc biện pháp kiểm soát được xác nhận lần cuối cùng là hoạt động đúng chức năng để loại bỏ các mảnh thủy tinh bằng cách kiểm tra trực quan hoặc bằng cách cho sản phẩm chạy qua màng lọc hoặc màng chắn

Thực hiện các hành động khắc phục sau đây để thiết lập lại kiểm soát đối với các sản phẩm đã xảy ra sai lệch về giới hạn tới hạn: khắc phục các quy trình vận hành để đảm bảo rằng các sản phẩm không được sản xuất nếu không có quy trình làm sạch hoặc kiểm tra trực quan vật chứa thủy tinh

VÀ/ HOẶC

Ngừng hoạt động và xác định vị trí và khắc phục nguồn gốc của các mảnh thủy tinh

Establish a Recordkeeping System.

– Hồ sơ ghi chép lại rằng thiết bị làm sạch và kiểm tra vật chứa thủy tinh đang ở đúng vị trí và đang hoạt động

– Hồ sơ ghi chép lại việc kiểm tra trực quan vật chứa thủy tinh sau khi được làm sạch hoặc kiểm tra

Thiết lập các quy trình thẩm tra

Xem xét hồ sơ giám sát, hành động khắc phục và thẩm tra trong vòng 1 tuần sau khi chuẩn bị để đảm bảo chúng đã hoàn chỉnh và mọi sai lệch nghiêm trọng về giới hạn tới hạn xảy ra đã được giải quyết 1 cách thích hợp.

BẢNG 21-1
VÍ DỤ CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT MỘT – LÀM SẠCH VÀ KIỂM TRA TRỰC QUAN CÁC VẬT CHỨA

Bảng này là ví dụ về 1 phần của kế hoạch HACCP sử dụng “Ví dụ về chiến lược kiểm soát một – Làm sạch và kiểm tra trực quan các vật chứa”. Ví dụ này minh họa cách nhà chế biến cá trích ngâm trong lọ thủy tinh, có thể kiểm soát thủy tinh bị lẫn vào. Nó chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa. Thủy tinh bị lẫn vào sản phẩm có thể chỉ là 1 trong số các mối nguy đáng kể đối với sản phẩm này. Tham khảo bảng 3-2 và 3-4 (chương 3) để biết thêm các mối nguy tiềm ẩn khác (ví dụ, kí sinh trùng, độc tố scombrotoxin (histamine), các hóa chất gây ô nhiễm từ môi trường và thuốc trừ sâu, thực phẩm không được phê duyệt và phụ gia tạo màu, các mảnh kim loại, sự hình thành độc tố Clostridium botulinum, và mầm bệnh tăng trưởng do lạm dụng nhiệt độ).

Chỉ mang tính minh họa: Xem văn bản để biết các khuyến nghị đầy đủ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Điểm kiểm soát tới hạn (các) mối nguy đáng kể Giới hạn tới hạn đối với từng biện pháp phòng ngừa Giám sát (các) hành động khắc phục Hồ sơ Thẩm tra
Cái gì Như thế nào Tần suất Ai giám sát
Làm sạch và đảo lọ Thủy tinh lẫn vào sản phẩm  Tất cả lọ đều phải được làm sạch

Không có mảnh thủy tinh nào được phát hiện trong các lọ được làm sạch

  Sự hiện diện của quy trình làm sạch

Sự hiện diện của các mảnh thủy tinh trong các lọ đã được làm sạch

Kiểm tra trực quan

Kiểm tra trực quan mẫu đại diện của các lọ thủy tinh sau khi được làm sạch

Khi bắt đầu sản xuất và khi đổi ca

Một tá lọ sau khi được làm sạch hằng ngày, khi bắt đầu sản xuất, mỗi 4 giờ/ lần trong khi vận hành, ngừng sản xuất, và sau bất khì sự cố nào

Nhân viên kiểm soát chất lượng Giữ tất cả các sản phẩm lại để đánh giá

Khắc phục quy trình sản xuất để đảm bảo rằng không có sản phẩm nào được sản xuất với lọ chưa được làm sạch

Ngừng sản xuất và xác định vị trí và sửa chữa nguồn gốc của sai lỗi

Biểu mẫu kiểm tra lọ Xem xét hồ sơ giám sát, hành động khắc phục và thẩm tra trong vòng 1 tuần sau khi chuẩn bị

CONTROL STRATEGY EXAMPLE HAI – KIỂM TRA THIẾT BỊ

Thiết lập các giới hạn tới hạn

Không có thủy tinh vỡ trên hoặc gần thiết bị

Thiết lập các quy trình giám sát

Giám sát cái gì ?

Sự hiện diện của thủy tinh vỡ trên hoặc gần thiết bị

Giám sát như thế nào ?

Kiểm tra trực quan khu vực xử lí thủy tinh đối với thủy tinh vỡ

Ví dụ:

– kiểm tra các pallet và các thùng đóng gói xem có bị hư hỏng, lọ vỡ, và các mảnh thủy tinh không

– kiểm tra khu vực làm sạch xem có thủy tinh vỡ không

– kiểm tra sàn xung quanh băng tải xem có thủy tinh vỡ không

– kiểm tra thiết bị chiết rót và đóng nắp và sàn xung quanh xem có kính vỡ không

– kiểm tra vật chứa thủy tinh xem có bị vỡ sau khi tiếp xúc nhiệt (ví dụ, thêm sản phẩm vào sản phẩm đã được gia nhiệt hoặc sau khi thanh trùng)

Tần suất giám sát như thế nào ?

– hằng ngày trước khi bắt đầu sản xuất

– kiểm tra ít nhất 4 giờ/ lần trong khi vận hành

– hằng ngày khi ngừng sản xuất

– Kiểm tra bất kì khi nào có sự cố về thiết bị có thể làm tăng nguy cơ vật chứa thủy tinh bị hỏng

 

Ai giám sát ?

Bất kì người nào có hiểu biết kĩ về điều kiện sản xuất phù hợp của thiết bị và khu vực xung quanh

Thiết lập các quy trình hành động khắc phục

Thực hiện các hành động khắc phục sau đây đối với các sản phẩm đã xảy ra sai lệch về giới hạn tới hạn:

– giữ và đánh giá tất cả các sản phẩm được sản xuất kể từ lần kiểm tra thiết bị đạt yêu cầu trước đó

HOẶC

– tiêu hủy tất cả các sản phẩm được sản xuất kể từ lần kiểm tra thiết bị đạt yêu cầu trước đó

HOẶC

– Chuyển tất cả các sản phẩm được sản xuất kể từ lần kiểm tra thiết bị đạt yêu cầu trước đó sang mục đích sử dụng phi thực phẩm

HOẶC

– làm lại sản phẩm đã được đóng gói kể từ lần kiểm tra thiết bị đạt yêu cầu trước đó bằng cách kiểm tra trực quan sự hiện diện của thủy tinh hoặc cho sản phẩm đi qua màng lọc hoặc màng chắn

Thực hiện các hành động khắc phục sau đây để thiết lập lại kiểm soát đối với các sản phẩm đã xảy ra sai lệch về giới hạn tới hạn:

– ngừng sản xuất

– nếu cần thiết, điều chỉnh hoặc sửa đổi nguyên vật liệu, thiết bị, và/ hoặc quy trình để giảm thiểu nguy cơ tái diễn

– loại bỏ tất cả thủy tinh vỡ khỏi thiết bị và khu vực xung quanh

Thiết lập quy trình lưu giữ hồ sơ

Hồ sơ kiểm tra thiết bị và khu vực sản xuất

Thiết lập các quy trình thẩm tra

Xem xét hồ sơ giám sát, hành động khắc phục và thẩm tra trong vòng 1 tuần sau khi chuẩn bị để đảm bảo chúng đã hoàn chỉnh và mọi sai lệch nghiêm trọng về giới hạn tới hạn xảy ra đã được giải quyết 1 cách thích hợp.

TABLE 21-2
VÍ DỤ CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT HAI – KIỂM TRA THIẾT BỊ

Bảng này là ví dụ về 1 phần của kế hoạch HACCP sử dụng “Ví dụ về chiến lược kiểm soát hai – Kiểm tra thiết bị”. Ví dụ này minh họa cách nhà chế biến dịch ngao trong lọ thủy tinh, có thể kiểm soát thủy tinh bị lẫn vào. Nó chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa. Thủy tinh bị lẫn vào sản phẩm có thể chỉ là 1 trong số các mối nguy đáng kể đối với sản phẩm này. Tham khảo bảng 3-3 và 3-4 (chương 3) để biết thêm các mối nguy tiềm ẩn khác (ví dụ, mầm bệnh từ khu vực đánh bắt, các hóa chất gây ô nhiễm từ môi trường và thuốc trừ sâu, độc tố tự nhiên, thực phẩm không được phê duyệt và phụ gia tạo màu, và các mảnh kim loại).

Chỉ mang tính minh họa: Xem văn bản để biết các khuyến nghị đầy đủ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Điểm kiểm soát tới hạn (các) mối nguy đáng kể Giới hạn tới hạn đối với từng biện pháp phòng ngừa Giám sát (các) hành động khắc phục Hồ sơ Thẩm tra
Cái gì Như thế nào Tần suất Ai giám sát
Tiếp nhận lọ thủy tinh, hệ thống băng tải chuyển lọ, chiết rót và đóng nắp cơ học Thủy tinh lẫn vào sản phẩm Không có thủy tinh vỡ trên và xung quanh thiết bị sản xuất Thủy tinh vỡ trên và xung quanh thiết bị Kiểm tra trực quan  Trước khi bắt đầu, mỗi 4 giờ/ lần trong khi vận hành, sau khi thiết bị bị kẹt, và cuối ngày ngừng sản xuất Nhân viên điều hành khâu chiết rót Ngừng sản xuất

Xác định nguồn gốc thủy tinh vỡ

Điều chỉnh sửa chữa thiết bị gây ra vỡ, nếu cần thiết

Giữ và đánh giá sản phẩm kể từ lần kiểm tra vệ sinh thiết bị đạt yêu cầu trước đó

Hồ sơ kiểm tra lọ Xem xét hồ sơ giám sát, hành động khắc phục và thẩm tra trong vòng 1 tuần sau khi chuẩn bị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chúng tôi đã trưng bày các tài liệu tham khảo sau đây tại phòng quản lí pháp lí, cơ quan quản lí thực phẩm và dược phẩm, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852. Bạn có thể xem chúng tại đây từ 9h00 đến 16h00, thứ 2 đến thứ 6. Kể từ ngày 29 tháng 3, năm 2011, FDA đã xác minh địa chỉ trang web cho các tham chiếu mà nó cung cấp dưới dạng liên kết từ bản sao Internet của hướng dẫn này, nhưng FDA không chịu trách nhiệm về bất kì thay đổi nào tiếp theo đối với các trang web tham chiếu không thuộc về FDA sau ngày 29 tháng 3, 2011


Biên dịch: Nguyễn Hải Bảo Mơ

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Em

Link: https://www.fda.gov/food/seafood-guidance-documents-regulatory-information/fish-and-fishery-products-hazards-and-controls

Categories: ISO 22 000 : 2018

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.